STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
Státní úřad pro jadernou bezpečnost je státní organizace, která vznikla 1.1. 1993. Je to následník bývalé Československé komise pro atomovou energii (ČSKAE). Jeho činnost je dána zejména zákonem č. 18/1997 Zb. - “Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a
o změně a doplnění některých zákonů” (tzv. Atomový zákon).
Podobné státní organizace existují ve všech zemích, pro které je aktuální problematika jaderné bezpečnosti. Jako následník ČSKAE vznikl také ve Slovenské Republice od 1.1. 1993 státní orgán pod názvem Úrad jadrového dozoru.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999