URANOVÁ RUDA
Uranovou rudou nazýváme nerosty s podstatnou příměsí přírodního uranu. Nejdůležitější uranovou rudou je uranin (smolinec) - černý, smolně lesklý nerost oxidu uraničitého.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999