URYCHLOVAČ
Urychlovač je zařízení k urychlování elektricky nabitých částic. Slouží k výzkumu v jaderné fyzice, k výrobě umělých radionuklidů a jako zdroj svazků urychlených částic k různý aplikacím. Podle tvaru drah urychlovaných částic se dělí na lineární a kruhové.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999