VAKUUM V KONDENZÁTORU
V kondenzátoru je nezbytné vytvořit vakuum a to z toho důvodu, aby byl pracovním médiem (párou) optimálně využit tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem (tedy v kondenzátoru) z parní turbíny. Výraz “vakuum” je v tomto smyslu do jisté míry nepřesný, protože se ve skutečnosti jedná o tlaky řádově tisíce Pa (kPa).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999