VÁPENEC
Vápenec je hojně rozšířená sedimentární hornina s hlavní složkou uhličitanu vápenatého, kalcitu (nad 50 %). Vápenec může být různobarevný, s příměsí dolomitu, jílovitých minerálů a podobně. Nejvíce se používá v průmyslu hutnickém, chemickém, při výrobě cementu a vápna, v elektrárenství.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999