VARNÉ TRUBKY - VARNICE
Trubky, v nichž dochází vlivem prostupujícího tepla k tvorbě páry. Parovodní směs je přiváděna zpět do parního bubnu. Varnice jsou ve spalovacím prostoru strmotrubného kotle uspořádány vertikálně těsně vedle sebe a chrání stěny kotle před tepelným poškozením.

 

Vnější průměr varnic 25 až 75 mm
Tlouštka stěny do 6 mm
Rozteč trubek 1,2 až 2,0 d

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999