VARNÝ REAKTOR
Typ reaktoru, ve kterém se jako chladiva používá obyčejná voda pod tlakem a tato voda se v aktivní zóně ohřívá až do varu. Pára je v horní části reaktoru zbavena kapek a přímo pohání turbínu s generátorem. Tento typ reaktoru se označuje jako BWR - Boiling Water Reactor. Z hlediska energie neutronů vyvolávajících štěpení se jedná o tepelný (pomalý) reaktor. V současné době je asi 1/3 všech lehkovodních reaktorů typu BWR.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999