VÁŽSKÁ KASKÁDA
Vážskou kaskádou nazýváme soustavu vodních elektráren využívající hydroenergetický potenciál Váhu na Slovensku. Kromě energetického využití má vážská kaskáda i vodohospodářský význam jako ochrana před povodněmi a zároveň slouží i k rekreaci a sportovní činnosti. Nejvýše je položená horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Čierny Váh a nejníže je vodní elektrárna Kráľová. Výstavba Vážské kaskády se začala kolem roku 1930 (VE Ladce), rozvinula se po 2. světové válce a pokračuje dodnes (VE Žilina, VE Sereď). Výstavbou elektráren byl využit hydroenergetický potenciál Váhu asi na 60 %.
  • Nejvýš položené místo: horní nádrž PVE Čierny Váh, 1160 m n.m.
  • Nejníže položené místo: VE Kráľová, 124 m n.m.
  • Celkový instalovaný výkon: 1 515 MW.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999