VELÍN
Velín je jiné označení pro dozornu v elektrárně.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999