VENTILÁTOR
Ventilátor je stroj na stlačování plynu určený pro poměr výstupního a vstupního tlaku menší než 1,1. V elektrárnách na fosilní paliva se ventilátory používají k dopravě spalovacího vzduchu do ohniště a k odvodu vychlazených spalin do komína. Podle konstrukce rozlišujeme radiální a axiální provedení.

 

Objemový průtok spalin 15 m3/s
Teplota spalin 170 °C
Jmenovité stlačení 1,18 kPa
Jmenovitý výkon ventilátoru 30 kW
Tab.1 : Parametry spalinového ventilátoru

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999