VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA OFF-SHORE
Větrné elektrárny se budou dobře uplatňovat především v oblastech s pravidelným a silným větrem. Takové lokality se nacházejí velmi často v horách a v přímořských krajích. Zatímco výstavba rozsáhlých větrných parků v horách může narážet na estetická hlediska a bude patrně nežádoucí v národních parcích a chráněných oblastech, nabízejí přímořské oblasti pro výstavbu větrných elektráren řadu výhod.

Větrná elektrárna Off-shore

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999