VĚTRNÝ PARK
Větrné elektrárny lze stavět buď jednotlivě, nebo se sdružují do parků (někdy se používá termín větrné farmy). Větrné parky mají desítky až stovky jednotek, v ojedinělých případech dokonce několik tisíc.

 

Celkový instalovaný výkon 525 MW
Počet jednotek 5 500
Počet druhů turbogenerátorů 17
Plocha 6 000 ha
Tab.1 : Větrný park Altamontský průsmyk, USA

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999