VĚTRNÁ TURBÍNA DARRIEUS
V roce 1930 stál Francouz George Darrieus u kolébky vynálezu větrné turbíny se svislou osou, jejíž funkce je nezávislá na směru proudícího větru. Svislé listy mohou být upevněny buď rovnoběžně s osou rotoru ve speciálním rámu (např. dvoulistý rotor Darrieus-H, nebo třílistá varianta), či do oblouku ve tvaru luku, jehož tětivu tvoří osa rotoru (Darrieus fí).

Větrná turbína Darrieus
  • Součinitel rychloběžnosti: 3 až 5,5
  • Účinnost: 30 až 45 %.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999