VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA
Větrné elektrárny se budou dobře uplatňovat především v oblastech se silným a pravidelným větrem. Mezi takové lokality patří především hory a přímořské kraje. Přes nesporný užitek, který výstavba větrných elektráren jakožto obnovitelných zdrojů elektrické energie přináší, nelze pominout ani estetická hlediska.


Viz.Tab.2 : Porovnání některých ukazatelů při výstavbě elektráren různých typů

Větrný park

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999