VĚTRNÁ ENERGIE
Větrná energie představuje energii proudění vzduchu vůči zemskému povrchu - větru, který vzniká díky teplotním rozdílům různých oblastí atmosféry. Větrné elektrárny využívají tento druh energie k její přeměně na elektrickou energii.

 

Graf výkonu elektrárny PWT315 Graf závislosti rychlosti větru na výkonu

 


Viz.Tab.1 : Podíl jednotlivých zdrojů na spotřebě primární energie v roce 1995 (%)


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999