VINUTÍ STATORU
Vinutí statoru tvoří závity izolovaného vodiče v němž protéká elektrický proud. Vazba vinutí statoru s ostatními částmi elektrického stroje způsobuje, že stroj vyrábí nebo přeměňuje elektrickou energii nebo koná mechanickou práci.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999