VLTAVSKÁ KASKÁDA
Vodní elektrárny využívající hydroenergetický potenciál Vltavy. Kromě energetického využití má vltavská kaskáda i vodohospodářský význam jako ochrana před povodněmi. Zajišťuje rovněž minimální průtok Prahou (40 m3/s) a přispívá k rozvoji říční dopravy. Zároveň slouží i k rekreaci a sportovní činnosti.

Vodní elektrárny vltavské kaskády: (V závorce instalovaný výkon)

  • Lipno I (120 MW),
  • Lipno II (1,5 MW),
  • Orlík (364 MW),
  • Kamýk (40 MW),
  • Slapy (144 MW),
  • Štěchovice I (22,5 MW),
  • Štěchovice II (45 MW),
  • Vrané (13,9 MW),
  • Modřany (1,5 MW),
  • Štvanice (5,7MW)

Celkový instalovaný výkon: 758,1 MW.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999