VNITŘNÍ ENERGIE
Stavová veličina charakterizující energetický stav pracovní látky. Při tepelné výměně mezi dvěma látkami dojde k poklesu vnitřní energie jedné látky a k růstu tepelné energie látky druhé. Podobně v tepelném motoru se mění část vnitřní energie pracovní látky na mechanickou práci.
V energetice se často setkáme s pojmem “tepelná energie”, který nahrazuje pojem vnitřní energie. Ačkoliv moderní fyzika termín “tepelná energie” nepoužívá, má v energetice svůj užitečný a intuitivně dobře chápaný smysl. Změna vnitřní energie páry o tlaku 16,5 MPa ohřáté z 350°C na 550°C je přibližně 480 kJ/kg. Jestliže se však ohřeje pára o stejný teplotní rozdíl v parním kotli
(to znamená izobaricky, za stálého tlaku), je potřeba 1 kg páry dodat přibližně 800 kJ.
Kromě zvětšení své vnitřní energie pára také zvětšila svůj objem a vykonala tzv. “vnější mechanickou práci”.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999