VODNÍ ELEKTRÁRNA DALEŠICE
ČEZ, a. s., Vodní elektrárna Dalešice
Přečerpávací vodní elektrárna (součást vodního díla Dalešice na středním toku řeky Jihlavy, tvořeného 2 nádržemi, mezi nimiž je umístěna strojovna přečerpávací elektrárny). Provoz je plně automatizován. Z dozorny přečerpávací elektrárny je dálkově ovládána průtočná vodní elektrárna Mohelno. Nádrž slouží současně jako zásobárna vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Výstavba byla zahájena v roce 1971 a do provozu byla uvedena v roce 1978.

 

Hráz sypaná rokfilová, výška 104 m
Vodní nádrž objem 127 mil. m3
Strojovna 4 soustrojí obsahující reversní Francisovy turbíny o výkonu
4 x 112,5 MW, spád 89 m, hltnost turbín 4 x 132 m3,
příkon při čerpadlovém provozu 4 x 115 MW,
dopravované množství 4 x 100 m3/s
Celkový špičkový výkon 450 MW

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999