VODNÍ ELEKTRÁRNA GABČÍKOVO
Vodní elektrárna Gabčíkovo je největší vodní elektrárna na Slovensku. Tato elektrárna měla být, podle mezinárodní smlouvy mezi Maďarskem a ČSSR z roku 1977, jedním z článků soustavy vodních děl Gavbčíkovo-Nagymaros. Po jednostranném přerušení práce na soustavě ze strany Maďarska v roce 1989, bylo rozhodnuto dobudovat vodní dílo Gabčíkovo výhradně na slovenském území. V současné době je již vodní elektrárna Gabčíkovo v plném provozu.

 

Začátek výstavby 1978; uvedení do provozu 1992-1995
Typ a instalovaný výkon turbín 8 vertikálních Kaplanových turbín, 8 x 90 MW
Rozsah zpracovávaných průtoků 413 až 636 m3/s
Roční výroba elektrické energie v průměrně vodnatém roce 2 727 GWh
Tab.1 : Vodní elektrárna Gabčíkovo

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999