VODNÍ ELEKTRÁRNA LIPNO II
ČEZ, a. s., Vodní elektrárna Lipno II
je průtočnou elektrárnou s funkcí vyrovnávání odtoku z vodního díla Lipno I. Byla uvedena
do provozu v r. 1957. Elektrárna pracuje zcela automaticky a je ovládána z elektrárny Lipno I.

 

Hráz kombinovaná sypaná a gravitační
výška 11,5 m
Strojovna 1 soustrojí osazené Kaplanovou turbínou o výkonu 1,5 MW
hltnost turbín 20 m3/s
spád 8,5 m
 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999