VODNÍ ELEKTRÁRNA SLAPY
ČEZ, a. s., Vodní elektrárna Slapy
Špičková vodní elektrárna. Do provozu byla uvedena v letech 1954-1955. Vzdutí nádrže dosahuje až k vodnímu dílu Kamýk. Přehrada je zajímavá architektonickým řešením i umístěním strojovny pod přelivy betonové nádrže. Pod přelivovými skluzy jsou umístěny i transformátory a 110 kV rozvodna. Je naší jedinou přelévanou elektrárnou.

 

Hráz betonová gravitační, výška 68 m, délka 260 m
Strojovna obsahuje 3 Kaplanovy turbíny se spádem 56 m,
hltnost turbín je 3 x 100 m3/s
Celkový instalovaný výkon 144 MW

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999