VODÍK
Vodík je prvek. Molekulový vodík je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který zapálen na vzduchu hoří namodralým plamenem. Je více než 14x lehčí než vzduch. Ve vodě a rozpouštědlech je málo rozpustný, za obyčejné teploty je málo aktivní. Za tepla se slučuje s mnoha prvky. S kyslíkem vytváří třaskavou směs. Pro velkou aktivitu ke kyslíku je silným redukčním prostředníkem. Použití: pro hydrogenační účely, např. výrobu amoniaku, kys. chlorovodíkové apod.

Atom vodíku

 

Značka H
Nejjednodušší chem. prvek
Skupina I A
Oxidační číslo 1,1
Atomové číslo 1
Relativní atomová hmotnost 1,00797
Teplota tání -259,20 °C
Teplota varu -252,771 °C
Hustota 0,08988 g/dm3
Zdroj rozkladem vody, ropy, zemního plynu
Poloměr jádra je roven poloměru protonu 1,4 x 10-15 m

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999