VODNÍ DÍLO
Vodní dílo představuje souhrn staveb a zařízení, které mění povahu vodního toku, upravují ho nebo slouží k přivádění, vedení a odvodu vody. Vodní dílo umožňuje hospodárné využití vody například pro účely energetické, plavební, pro zásobování vodou a podobně. Součástí energetického vodního díla může být vodní elektrárna.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999