VODNÍ ELEKTRÁRNA
Vodní elektrárna využívá energie vodního toku (vodní energie) k výrobě elektrické energie.

Podle výše spádu se dělí na:

  • nízkotlaké - do výše spádu 25 m bez přívodního potrubí
  • středotlaké - výše spádu 25 až 100 m s přívodním potrubím
  • vysokotlaké - výše spádu nad 100 m.

Schéma vodní elektrárny


Viz.Tab.1 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)

Viz.Tab.2 : Porovnání některých ukazatelů při výstavbě elektráren různých typů

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999