VODNÍ ELEKTRÁRNY ČEZ
ČEZ, a. s., Vodní elektrárny
jsou výrobní jednotka specializovaná v rámci ČEZ, a.s. na využívání primárního a sekundárního hydroenergetického potenciálu v ČR. Patří sem především vodní elektrárny Vltavské kaskády a přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice.

 

Celkový instalovaný výkon 1865 MW
Průměrná roční výroba elektrické energie 1,4 TWh/r
Podíl výroby vodních elektráren ČEZ na celkové výrobě elektrické energie dodané ČEZ, a.s. 17 %

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999