VODNÍ ENERGIE
Vodní energie je vlastně potenciální a kinetická energie vodního toku. Tento druh energie se k její přeměně na elektrickou energii využívá ve vodních elektrárnách.


Viz.
Tab.1 : Podíl jednotlivých zdrojů na spotřebě primární energie v roce 1995 (%)

Viz.Tab.2 : Energetický potenciál různých zdrojů energie v přepočtu na tuny měrného paliva (tmp)

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999