VOLT - JEDNOTKA ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ
Jeden V je možno stanovit jako potenciální rozdíl mezi svorkami dvojpólu, kterým protéká elektrický proud 1 A pokud se v něm ztrácí elektrický výkon 1 W.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999