VÝHŘEVNOST
Energie, kterou lze uvolnit spálením 1 kg paliva. Klasická paliva se skládají z hořlaviny, popeloviny a vody. Výhřevnost paliva je dána výhřevností hořlaviny.

 

Černé uhlí 19 až 24 MJ/kg
Hnědé uhlí 10 až 13 MJ/kg
Lignit 9,1 MJ/kg
Ropa 43,6 MJ/kg
Zemní plyn 34 MJ/m3
Sláma obilná 15,5 MJ/kg
Lněné stonky 16,9 MJ/kg
Polena 16,4 MJ/kg (měkké dřevo)
Tab.1 : Výhřevnost některých paliv

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999