VÝKON MOŘSKÝCH VLN
Energie mořských vln má svůj původ v energii větru. Zahrnuje kinetickou složku (rychlost vodních částic) a potenciální složku (voda přemístěná mimo původní hladinu).
Výkon mořských vln vztažený na 1 m jejich délky je úměrný čtverci jejich výšky a periodě.
  • Výkon velkých vln (30 m): 13 MW/m
  • Výkon malých vln (1,5 m): 13 kW/m
  • Typický výkon mořských vln v oblastech vhodných k využití mořského vlnění: 40 až 80 kW/m.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999