VÝMĚNÍK TEPLA
Výměník tepla je zařízení zprostředkující výměnu tepla mezi činnými médii (plyn, kapalina). Rozeznávají se výměníky povrchové (k výměně tepla dochází přes teplosměnnou plochu), kontaktní (k výměně tepla dochází na ploše vytvořené hladinou kapaliny) a směšovací (dochází k promíchání kapalin). Mezi výměníky tepla patří parní generátor, výparník a podobně.


Regenerativní výměník tepla.


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999