VYPÍNAČ
Vypínač je spínač, kterým lze zapnout a vypnout elektrický obvod při zatížení. Rozeznává se spínač ruční a samočinný.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999