VÝROBA BIOPLYNU
Bioplyn vzniká anaerobní fermentací, neboli metanovým kvašením organických látek, jako výsledek činnosti baktérií za nepřístupu vzduchu. Původní české patentované zařízení, použitelné na slamnatý pevný hnůj, využívá příklopných reaktorů (fermentorů).

Na obrázku bioplynové stanice v Jindřichově vidíme plnění do mřížových košů, vzduchotěsné uzavření zvonem a vpravo vzadu odplyněný hnůj (černá hmota).

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999