VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
Pojem “výroba elektrické energie” je vlastně nesprávný, protože ze zákona zachování energie vyplývá, že žádnou energii nelze vyrobit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999