VYSOKOTLAKÝ GRANULAČNÍ PARNÍ KOTEL
Parní kotel s granulačním ohništěm, pracující při vysokém tlaku pracovní látky. Vysoký tlak páry se projeví zlepšenou termickou účinností tepelného oběhu. Současně však klade větší nároky na použité komponenty.

Vysokotlaký granulační parní kotel

Výkon bloku 500 MW
Parní výkon kotle 1600 t/h
Tlak páry 17,4 MPa
Teplota páry 540 °C
Tab.1 : Největší český kotel - blok Mělník III

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999