VÝSYPKA
Zařízení určené k dočasnému ukládání sypkého materiálu. V uhelné elektrárně se vyskytují výsypky na škváru, popel či popílek. Výsypka má tvar válce nebo hranolu s vertikální osou. Spodní část výsypky je ukončena obráceným kuželem nebo jehlanem, takže se materiál vlivem gravitace sesouvá na dno výsypky, uzavřené uzávěrem. Při otevřeném uzávěru se výsypka vyprazdňuje.

Minimální sklon dna: 65 °.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999