VÝTOPNA
Výtopna je energetické zařízení určené k dodávce tepla ve formě páry, horké nebo teplé vody bez předchozího využití k výrobě elektrické energie. V současné době převažují výtopny vytápěné zemním plynem. Zemní plyn se do České republiky dováží a jeho cena bezpochyby poroste. Pouhé využití k vytápění je nehospodárné a v budoucnu by mělo být nahrazeno kogenerační výrobou tepla ve spalinovém kotli a produkcí elektrické energie ve spalovací plynové turbíně (viz heslo Teplárna).

 

Tepelný výkon 11 až 60 MW
Tlak oběhové vody 1,4 až 2,5 MPa
Palivo zemní plyn nebo topný olej minimální vstupní teplota vody
pro zemní plyn: 80 °C
pro topný olej: 120 °C

Zjednodušený princip práce výtopny


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999