VÝTOPNA NA ZEMNÍ PLYN
Výtopna používající jako palivo zemní plyn. Zemní plyn se do České republiky dováží a jeho cena v budoucnu patrně poroste. Kromě toho se jedná o omezený zdroj energie a jeho využití by mělo být co nejvyšší. Výtopny této koncepci nevyhovují a v budoucnu by měly být podle možnosti nahrazeny kogenerační jednotkou, umožňující kromě dodávky tepla i výrobu elektrické energie v plynové spalovací turbíně.

 

Jmenovitý výkon 140 MW
Tlak oběhové vody 1,4 až 4 MPa
Minimální teplota vstupní vody 120 °C
Tab.1 : Parametry horkovodního kotle PBS Brno pro spalování topného oleje

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999