WATT (W)
Watt je jednotkou výkonu a vyjadřuje množství práce za sekundu (W = J/s).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999