WATT TEPELNÝ
Tepelný výkon se udává ve wattech tepelných. Tak například reaktor VVER-440 má elektrický výkon 440 megawatt elektrických (někdy označovaných jako MWe) při tepelném výkonu 1375 megawatt tepelných (někdy označovaných jako MWt).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999