WEBER - JEDNOTKA MAGNETICKÉHO TOKU
Weber [Wb] je základní jednotka magnetického indukčního toku. Je to magnetický tok, který indukuje v závitu, jenž ho obepíná, elektromotorické napětí jednoho voltu, zmenšuje-li se tento tok tak, že za jednu sekundu zanikne.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999