ZAJIŠTĚNÉ NAPÁJENÍ
Zajištěným napájením určitým médiem (elektrickou energií, vodou apod.) nazýváme napájení zabezpečené při každém provozním nebo havarijním stavu zařízení. Zabezpečeným napájením se vybavují zejména spotřebiče důležité pro bezpečnost (jadernou, požární, klasickou) daného zařízení.
Tak například na našich jaderných elektrárnách s reaktory VVER-440 jsou vytvořené tři samostatné systémy pro zajištěné napájení bezpečnostně důležitých zařízení. Každý z těchto systémů dokáže sám o sobě zabezpečit po dostatečně dlouhou dobu napájení bezpečnostně důležitých zařízení, tj. zařízení nezbytných pro zachování jaderné a radiační bezpečnosti.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999