ZÁŘENÍ ČÁSTICOVÉ (KORPUSKULÁRNÍ)
Záření spočívá v přenosu energie uspořádaným pohybem částic, které mají nenulovou klidovou hmotnost (např.: neutronové, protonové,...).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999