ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Nebo též centralizované zásobování teplem (viz heslo Vytápění).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999