ZÁSOBNÍK VÁPENCE
Zásobník, v němž je umístěn vápenec. Vápenec představuje důležitou surovinu v procesu odsiřování kouřových plynů elektráren spalujících tuhá fosilní paliva.

Spotřeba vápence na odsíření bloku 110 MW (elektrárna Prunéřov I): 190 tun za den (3,5 vagonu).

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999