ZAVODŇOVACÍ KOLEKTORY
Potrubí, v němž se shromažďuje voda přiváděná zavodňovacími trubkami z parního bubnu
do varnic. Kolektory jsou uspořádány horizontálně a rozvádějí vodu na vstupní hrdla vertikálních varnic.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999