ZDÁNLIVÝ VÝKON
Zdánlivý elektrický výkon v obvodech se střídavými harmonickými veličinami se skládá ze dvou složek jalového výkonu a činného výkonu. Jeho jednotkou je voltampér [VA].

Matematický vztah pro výpočet zdánlivého výkonu je:

Pz = P + j.Pq = U.I.cosj + j.U.I.sinj

kde P je činný výkon
Pq je jalový výkon
cos
j je účiník.

Například zdánlivý výkon blokových transformátorů na JE Dukovany je 250 MVA.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999