ZEMNÍ SPOJENÍ
Je vodivé spojení kteréhokoliv bodu v elektrizační soustavě s izolovaným uzlem se zemí, které má za následek větší nesouměrnost soustavy než 33 % fázového napětí sítě.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999