ZIRKONIUM
Zirkonium je prvek. Černý, práškovitý kov. V přírodě se vyskytuje ve sloučeninách, např.
v zirkonu. V jaderné energetice se často používá jako materiál pro povlak palivových tyčí.

 

Značka Zr
Skupina IV.A
Oxidační číslo 1,1
Atomové číslo 40
Relativní atomová hmotnost 91,224
Teplota tání 1 857 °C
Teplota varu 3 600 °C
Hustota 6,51 g/dm3

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999