ZKRAT
Je vodivé spojení mezi jednotlivými fázemi elektrizační soustavy, popř. mezi některou fází a zemí v soustavě s uzemněným uzlem.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999